BEZPIECZNY EVENT

W czasie wydarzeń stacjonarnych, stosujemy komplet procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa personelu oraz wszystkich uczestników i organizatorów, w oparciu o najnowsze wytyczne WHO, Zaleceń OECD, Wytycznych RIEFL, Rekomendacji CDC (amerykańskie) oraz wytycznych UFI – Światowego Stowarzyszenia Targów dla branży spotkań. Podejmowane działania:

  • Zapewnienie bezpiecznej odległości (znakowanie, ustawienie krzeseł, szerokie przejścia, strefy)
  •  Środki zapobiegawcze utracie zdrowia i wzmacniające bezpieczeństwo sanitarne (kontrola liczby osób, pomiar temperatury, dezynfekcja powierzchni wspólnych, dostęp do toalet i środków czystości, bezdotykowa obsługa, wentylacja, ozonowanie, rejestracja online, zabezpieczenie strefy cateringowej)
  • Regulamin uczestnictwa
  • Rejestracja uczestników wydarzenia